THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP  |   ĐĂNG KÝ
HÃY THAM GIA

Chương trình và Nhóm Hỗ trợ


sun logo
SỰ KIỆN VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNHPROGRAMME HIGHLIGHTS


Danh sách bởi:

October 2017 • Nutrition in Cancer Care (English)

  04 October 2017
  10:00am - 12:00pm
  Mount Elizabeth Hospital
  Admin Conference Room (Level 2)
 • Gentle Yoga

  07 October 2017
  10:00am - 11:00am
  Mount Elizabeth Hospital
  Seminar Room, Level 2
 • Look Good Feel Better

  09 October 2017
  02:00pm - 05:00pm
  Gleneagles Hospital
  Boardroom (Level 3)
 • Art Therapy

  19 October 2017
  03:00pm - 05:00pm
  Gleneagles Hospital
  CanHOPE Activity Room (Level 3)
 • Line Dance

  21 October 2017
  10:00am - 12:00pm
  Mount Elizabeth Hospital
  Seminar Room (Level 2)