THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP  |   ĐĂNG KÝ
TÀI LIỆU

Sách
sun logo

Trong quá trình tìm hiểu thêm về bệnh ung thư và tiên lượng của bạn, bạn có thể ghé thăm hiệu sách để tìm các đầu sách cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về hành trình điều trị ung thư.

Nhận thấy hiệu quả về điều trị do đọc sách mang lại, các bác sĩ của chúng tôi tại Trung tâm Ung thư Parkway đã xuất bản một số cuốn sách với hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho bệnh nhân cũng như những người chăm sóc, đồng thời chia sẻ những hiểu biết từ quan điểm của một bác sĩ.