THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP  |   ĐĂNG KÝ
GIỚI THIỆU VỀ CANHOPE

Đội ngũ Của chúng tôi
sun logo

Mối quan hệ của chúng tôi với bệnh nhân không phải là mối quan hệ quen biết một lần. Bạn có thể gặp chúng tôi nhiều lần khi đến các trung tâm của chúng tôi hoặc trong các chương trình mà bạn ghi danh. Chúng ta sẽ sớm biết tên của nhau và bạn sẽ tự tìm thấy cho mình tình bạn đáng tin cậy trong hành trình điều trị. 

Đội ngũ của chúng tôi luôn ở bên bạn để giúp đỡ và lắng nghe khi bạn cần họ nhất, giúp bạn ổn định tinh thần, giúp bạn trấn tĩnh và đưa ra cho bạn nhiều lời khuyên hữu ích. Vào những thời điểm khác, chúng tôi có thể chỉ có mặt để khuyên nhủ bạn. 

Hãy đọc thêm để biết về Nhân viên Quan hệ Khách hàng, Tư vấn viên, Chuyên gia dinh dưỡng và Y tá Chăm sóc Giảm nhẹ của chúng tôi.