THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP  |   ĐĂNG KÝ
LIÊN HỆ

Văn phòng Khu vực của CanHOPE
sun logo

Bệnh nhân của chúng tôi đến từ khắp nơi trên thế giới để được chăm sóc toàn diện về ung thư. Ngay cả sau khi họ trở về nước, chúng tôi luôn tin vào những gì mình có thể làm để hỗ trợ họ trong hành trình điều trị bệnh của họ. Đó chính là động lực thôi thúc chúng tôi thiết lập các văn phòng CanHOPE ngoài lãnh thổ Singapore. Vượt qua ranh giới ngôn ngữ, văn hóa và địa lý, chúng tôi rất hài lòng khi hiện nay, dịch vụ chăm sóc bệnh nhân ung thư đã tiếp cận tới các bệnh nhân ở 20 thành phố trên toàn thế giới. Quan trọng hơn, chúng tôi giữ vững cam kết phát triển mạng lưới CanHOPE để tất cả các bệnh nhân của chúng tôi trên toàn thế giới không bao giờ phải đơn độc trên hành trình chữa trị ung thư.

Tại các trung tâm, bạn cũng có thể yêu cầu cung cấp thông tin về các sự kiện và chương trình hỗ trợ mà bạn quan tâm, tiếp cận với dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp và kết bạn với những người có hoàn cảnh giống nhau, chia sẻ kế hoạch đối phó với ung và trở thành người biết lắng nghe.

Để xem thông tin các sự kiện và chương trình hỗ trợ gần khu vực của bạn, hãy nhấp vào đây.


 

CanHope map updated Dec 2015 FA2pth