THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP  |   ĐĂNG KÝ
LIÊN HỆ

Địa chỉ


 

 sun logo

 

Dù bạn đang được chăm sóc ở đâu, chúng tôi hiểu rằng bạn sẽ cần được hỗ trợ bằng nhiều cách. Trong mục này, bạn có thể tìm thấy địa chỉ văn phòng gần nhất của chúng tôi.

 

Văn phòng tại Singapore

CanHOPE có trụ sở chính tại Singapore và văn phòng ở các nước khác trong khu vực. Bạn có thể tìm thấy các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn ung thư phi lợi nhuận của Trung tâm Ung thư Parkway tại các địa điểm dưới đây:

 

Trung tâm Ung thư Parkway


Bệnh viện Gleneagles

Gleneagles Hospital


6A Napier Road Level 2
Singapore 258500
ĐT: (65) 6470 3328
Fax: (65) 6476 6393


6A Napier Road #01-35
Singapore 258500
ĐT: (65) 6472 2662
Fax: (65) 6475 92216A Napier Road Level 3

Singapore 258500
ĐT: (65) 6473 8688
Fax: (65) 6479 2309


 

Bệnh viện Mount Elizabeth Orchard 

Mount Elizabest Hospital3 Mount Elizabeth Level 2

Singapore 228510
ĐT: (65) 6737 0733
Fax: (65) 6737 7002


3 Mount Elizabeth
#13-16/17
Singapore 228510
ĐT: (65) 6733 8118
Fax: (65) 6733 8389

3 Mount Elizabeth
#10-11/12 
Singapore 228510
Tel: (65) 6836 3665
Fax: (65) 6235 2744


 

Bệnh viện Mount Elizabeth Novena

Parkway Novena Hospital38 Irrawaddy Road

#05-50 to 55
Singapore 329563
ĐT: (65) 6684 5522
Fax: (65) 6694 0706
Bệnh viện Parkway East

IMG 3057
321 Joo Chiat Place 
#03-10
Singapore 427990  
Tel: (65) 6247 9608
Fax: (65) 6247 9678