THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP  |   ĐĂNG KÝ

Cách đối phó với Ung thư


sun logo

Bản thân điều trị ung thư mang đến vô số những thay đổi về thể chất và tình cảm cùng nhiều thách thức. Chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo và hỗ trợ cho bệnh nhân và những người chăm sóc tham gia vào quá trình chữa bệnh này. Hãy đọc bài viết bên dưới để biết thông tin trợ giúp cho bạn và người thân của bạn.

Bạn cũng có thể nhấp vào đây để biết thêm thông tin và đăng ký hội thảo sáng kiến hàng tháng của CanHOPE cho những bệnh nhân mới - “Thích ứng với những Thay đổi: Chuẩn bị & Bắt đầu Điều trị Ung thư”.