THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP  |   ĐĂNG KÝ

Chăm sóc Giảm nhẹ


sun logo

Chăm sóc Giảm nhẹ là phương pháp tiếp cận đa ngành giúp giảm bớt những đau đớn cho bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo như ung thư giai đoạn cuối, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống tổng thể của họ.

Hầu hết các trung tâm ung thư được thành lập, bao gồm Trung tâm Ung thư Parkway,  đều có Dịch vụ Chuyên gia Chăm sóc Giảm nhẹ, bao gồm đội ngũ Chuyên gia đa ngành của Khoa Chăm sóc Giảm nhẹ, Y tá Chăm sóc Giảm nhẹ, Cố vấn và các chuyên gia y tế có cùng chuyên môn khác.  Đội ngũ bác sĩ của chúng tôi sẽ hợp tác với các chuyên gia về ung thư không chỉ để cung cấp những lựa chọn điều trị ung thư tốt nhất mà còn để tìm hiểu các nhu cầu khác của bệnh nhân và gia đình của họ, thông qua việc xác định sớm những đau đớn và các vấn đề về thể chất, tâm lý và tinh thần khác mà bệnh nhân cũng như gia đình của họ có thể trải qua.