THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP  |   ĐĂNG KÝ

Chiến thắng Ung thư


sun logo

Khỏi bệnh: Sống theo Quy tắc Mới.

Sau khi hoàn tất quá trình điều trị ung thư, bạn sẽ bắt đầu tạo ra quy tắc mới trong cuộc sống của mình. Phần này sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin về cách quay lại nơi làm việc, xây dựng các mối quan hệ xã hội và tiếp tục đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế, chăm sóc cảm xúc và nhu cầu dinh dưỡng của bạn.